NGOẠI THẤT

Cửa đi tiếp nhìn có vẻ không khả thi, nhưng thực tế Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội.

Ở vòng loại, ba trong số 10 bảng đấu có năm đội tham dự là bảng A, B, C. Các bảng còn lại có bốn đội. Vì các đội ở bảng A, B và C chơi nhiều hơn các bảng khác một trận, nên để công bằng khi so sánh giữa các bảng, kết quả thi đấu giữa đội nhì bảng và đội chót bảng sẽ không tính.

Ví dụ ở bảng A hiện tại, Oman đang xếp thứ hai với bảy điểm. Trận cuối vào ngày 31/3, Oman sẽ gặp Iraq (đội có chín điểm). Nếu không thể thắng Iraq, Oman tối đa chỉ có tám điểm, đứng thứ hai bảng đấu. Vì bảng A có năm đội nên kết quả Oman thắng đội bét bảng Maldives 5-0 không được tính. Khi đó Oman chỉ còn năm điểm, và sẽ xếp sau nếu Việt Nam thắng Macau (khi đó có sáu điểm). Trong trường hợp Oman thắng, Iraq sẽ bị trừ xuống sáu điểm bằng Việt Nam và sẽ xét hiệu số. Iraq khi đó có hiệu số thấp hơn +5 (trừ kết quả với đội chót bảng).

Bảng C cũng tương tự. Ả-rập Xê-út có bảy điểm, trận cuối gặp đội đầu bảng cũng là nước chủ nhà là Iran (chín điểm). Nếu không thắng Iran, Ả-rập Xê-út cũng chỉ có tối đa là năm điểm sau khi trừ đi ba điểm vì thắng đội chót bảng Nepal. Điều này nhiều khả năng xảy ra vì Iran là đội chủ nhà và thực lực mạnh hơn. Khi đó, Ả-rập Xê-út cũng thua Olympic Việt Nam.

Ở bảng J, Olympic Lào có bốn điểm nhưng trận cuối gặp Olympic Trung Quốc. Lào khó lòng thắng đối thủ mạnh nên nhiều khả năng xếp sau Việt Nam.

Tình hình phức tạp hơn với năm bảng gồm D, E, F, G, H. Cả hai đội nhất bảng của năm bảng này đều đang có sáu điểm và sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng. Nếu năm cặp đấu này đều có kết quả hòa, họ sẽ dắt tay nhau cùng đến Qatar. Nhưng điều này cũng khó xảy ra, vì thực lực giữa hai đội đầu bảng có sự chênh lệch lớn.

NỘI THẤT

Cửa đi tiếp nhìn có vẻ không khả thi, nhưng thực tế Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội.

Ở vòng loại, ba trong số 10 bảng đấu có năm đội tham dự là bảng A, B, C. Các bảng còn lại có bốn đội. Vì các đội ở bảng A, B và C chơi nhiều hơn các bảng khác một trận, nên để công bằng khi so sánh giữa các bảng, kết quả thi đấu giữa đội nhì bảng và đội chót bảng sẽ không tính.

Ví dụ ở bảng A hiện tại, Oman đang xếp thứ hai với bảy điểm. Trận cuối vào ngày 31/3, Oman sẽ gặp Iraq (đội có chín điểm). Nếu không thể thắng Iraq, Oman tối đa chỉ có tám điểm, đứng thứ hai bảng đấu. Vì bảng A có năm đội nên kết quả Oman thắng đội bét bảng Maldives 5-0 không được tính. Khi đó Oman chỉ còn năm điểm, và sẽ xếp sau nếu Việt Nam thắng Macau (khi đó có sáu điểm). Trong trường hợp Oman thắng, Iraq sẽ bị trừ xuống sáu điểm bằng Việt Nam và sẽ xét hiệu số. Iraq khi đó có hiệu số thấp hơn +5 (trừ kết quả với đội chót bảng).

Bảng C cũng tương tự. Ả-rập Xê-út có bảy điểm, trận cuối gặp đội đầu bảng cũng là nước chủ nhà là Iran (chín điểm). Nếu không thắng Iran, Ả-rập Xê-út cũng chỉ có tối đa là năm điểm sau khi trừ đi ba điểm vì thắng đội chót bảng Nepal. Điều này nhiều khả năng xảy ra vì Iran là đội chủ nhà và thực lực mạnh hơn. Khi đó, Ả-rập Xê-út cũng thua Olympic Việt Nam.

Ở bảng J, Olympic Lào có bốn điểm nhưng trận cuối gặp Olympic Trung Quốc. Lào khó lòng thắng đối thủ mạnh nên nhiều khả năng xếp sau Việt Nam.

Tình hình phức tạp hơn với năm bảng gồm D, E, F, G, H. Cả hai đội nhất bảng của năm bảng này đều đang có sáu điểm và sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng. Nếu năm cặp đấu này đều có kết quả hòa, họ sẽ dắt tay nhau cùng đến Qatar. Nhưng điều này cũng khó xảy ra, vì thực lực giữa hai đội đầu bảng có sự chênh lệch lớn.

NỘI THẤT

Cửa đi tiếp nhìn có vẻ không khả thi, nhưng thực tế Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội.

Ở vòng loại, ba trong số 10 bảng đấu có năm đội tham dự là bảng A, B, C. Các bảng còn lại có bốn đội. Vì các đội ở bảng A, B và C chơi nhiều hơn các bảng khác một trận, nên để công bằng khi so sánh giữa các bảng, kết quả thi đấu giữa đội nhì bảng và đội chót bảng sẽ không tính.

Ví dụ ở bảng A hiện tại, Oman đang xếp thứ hai với bảy điểm. Trận cuối vào ngày 31/3, Oman sẽ gặp Iraq (đội có chín điểm). Nếu không thể thắng Iraq, Oman tối đa chỉ có tám điểm, đứng thứ hai bảng đấu. Vì bảng A có năm đội nên kết quả Oman thắng đội bét bảng Maldives 5-0 không được tính. Khi đó Oman chỉ còn năm điểm, và sẽ xếp sau nếu Việt Nam thắng Macau (khi đó có sáu điểm). Trong trường hợp Oman thắng, Iraq sẽ bị trừ xuống sáu điểm bằng Việt Nam và sẽ xét hiệu số. Iraq khi đó có hiệu số thấp hơn +5 (trừ kết quả với đội chót bảng).

Bảng C cũng tương tự. Ả-rập Xê-út có bảy điểm, trận cuối gặp đội đầu bảng cũng là nước chủ nhà là Iran (chín điểm). Nếu không thắng Iran, Ả-rập Xê-út cũng chỉ có tối đa là năm điểm sau khi trừ đi ba điểm vì thắng đội chót bảng Nepal. Điều này nhiều khả năng xảy ra vì Iran là đội chủ nhà và thực lực mạnh hơn. Khi đó, Ả-rập Xê-út cũng thua Olympic Việt Nam.

Ở bảng J, Olympic Lào có bốn điểm nhưng trận cuối gặp Olympic Trung Quốc. Lào khó lòng thắng đối thủ mạnh nên nhiều khả năng xếp sau Việt Nam.

Tình hình phức tạp hơn với năm bảng gồm D, E, F, G, H. Cả hai đội nhất bảng của năm bảng này đều đang có sáu điểm và sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng. Nếu năm cặp đấu này đều có kết quả hòa, họ sẽ dắt tay nhau cùng đến Qatar. Nhưng điều này cũng khó xảy ra, vì thực lực giữa hai đội đầu bảng có sự chênh lệch lớn.